Bahagian Khidmat Pengurusan

1

Pengurusan serta tugas-tugas keurusetiaan mesyuarat majlis.

2

Pengurusan serta tugas-tugas keurusetiaan mesyuarat jawatankuasa pengurusan majlis.

3

Pengurusan serta tugas-tugas keurusetiaan mesyuarat kakitangan majlis.

4

Pengurusan serta tugas-tugas keurusetiaan mesyuarat pentadbiran majlis.

5

Pengurusan sumber manusia, perjawatan, fm, mpk, skt dan lnpt kakitangan majlis.

6

Pengurusan hal ehwal pentadbiran (fail, surat, rekod, pengangkutan, penginapan, dll.) Di majlis.

7

Pentadbiran takwim acara/program sukan tahunan negeri Perak.

8

Pengurusan hal ehwal kewangan (belanjawan, pendapatan, perbelanjaan, pembayaran, dll.) Majlis.

9

Pengurusan (pembelian, pelupusan, penyelengaraan, keselamatan, dll.) Aset-aset majlis.

10

Penyediaan laporan tahunan majlis.

11

Pengurusan sistem, peralatan, rangkaian dll. yang berkaitan dengan ICT.

12

Pengurusan (merekabentuk, mencetak dll.) Bahan-bahan promosi dan dokumentasi majlis.

13

Pengurusan (penempatan, pemantauan, markah, dll) pelajar/pelatih praktikum/latihan industri di majlis.