Setinggi Penghargaan dan Terima Kasih kepada Tenaga Pakar yang telah menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan Bil.1/2024 di Bilik Mesyuarat Kita Juara, Majlis Sukan Negeri Perak pada 13 – 20 Mac 2024

Setinggi Penghargaan dan Terima Kasih kepada Tenaga Pakar yang telah menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan Bil.1/2024 di Bilik Mesyuarat Kita Juara, Majlis Sukan Negeri Perak pada 13 – 20 Mac 2024

• Profesor Madya Dr. Hosni bin Hasan (Skill Sport)

Profesor Madya Dr. Hashbullah bin Ismail (Water Sport)

• Dr. Shariman Ismadi bin Ismail (Racket Sport)

• Dr. Mohd Hafizuddin bin Baki (Team Sport)

• Encik Muhammad Zulqarnain bin Mohd Nasir (Combat Sport)

#silvertogold

#belangtarungtigawarna

#segalanyademinegeriperak

#msnpk

#seladang