Peranan Utama

Majlis Sukan Negeri Perak merupakan sebuah organisasi sukan utama yang berperanan sebagai tunggak penggerak dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi peringkat negeri.


Visi

“Menjadi Juara Sukan Di Malaysia Dengan Pencapaian Bertaraf Dunia”


Misi

  1. Memastikan atlet Negeri Perak menjuarai setiap jenis sukan yang dipertandingkan di peringkatĀ kebangsaan dan antarabangsa.

  2. Mempertingkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber peruntukan bagi memastikan program-program sukan dapat digerakkan.

  3. Memastikan program pembangunan sukan dijalankan secara menyeluruh, sistematik dan berkesan.

  4. Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan pengurusan sukan serta sains sukan.